DINER WITH A VIEW | Rent Design

DINER WITH A VIEW

DINER WITH A VIEW

Malika, inic­ja­torka pro­jektu “Dinner with a view. Stolik z widokiem” wyruszyła w podróż po najpiękniejszych miejscach Polski. W podróży tej towarzyszyła jej firma Rent Design.

Wszystkie przys­tanki to kuli­narne per­for­mance i kolacje z widokiem na RZEKĘMORZE i GÓRY. Wraz z zapros­zonymi do gotowania wybitnymi szefami kuchni Malika przyrządzała dania wg siedmiu technik gotowania na ogniu i częstowała nimi gości, którzy zasiedli przy stołach zaaranżowanych w naw­iązaniu do otacza­jącej ich natury.
O per­fek­cyjną obsługę gości zadbał manager Paweł Gruba, znany m.in. z telewizyjnego show Hell’s Kitchen.
Scenografią spotkań zawsze była otwarta przestrzeń i natura. Malika postawiła na żywioł i emocje, ale w prestiżowej oprawie. Do aranżacji stołu zaprosiła styl­istów mag­azynu KUKBUK, zaś oprawą meblową zajęła się firma Rent Design.