Współpraca z Filarami Polskiej Gospodarki | Rent Design

Współpraca z Filarami Polskiej Gospodarki

Opublikowany w:

filary

 

Rent Design partnerem rankingu Filary Polskiej Gospodarki

W kwietniu i maju 2013 r. odbyło się sześć gal regionalnych w ramach rankingu Filary Polskiej

Gospodarki, przygotowywanego przez „Puls Biznesu”. Firma Rent Design była zaszczytnym

partnerem tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Filary Polskiej Gospodarki jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm, odgrywających czołową

rolę w poszczególnych województwach, a jego zwycięzcy są wskazywani przez lokalne samorządy.

Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się stabilnością, mają znaczący

udział w rozwoju regionu jako pracodawcy wspierający i promujący zatrudnienie, umożliwiają rozwój

przedsiębiorczości i są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.